Kho thịt xong, tắt bếp nhưng đừng cho thịt ra ngay

.
.
.
.