Một số Snippet cơ bản thay đổi Header trong Genesis

0 8

Hiện tại thì Genesis Framework hầu như được ít anh em Blogger Việt sử dụng, đỉnh cao của giới Blogger Việt là sử dụng theme Extended Magazine. Tuy nhiên trên một số diễn đàn cũng như group thì thấy lác đác một vài anh em sử dụng Genesis.

A-Genesis-Framework-Review

Theo mình thì Genesis không thân thiện lắm với những người mới sử dụng WordPress nhưng chưa rành lắm về CSS cũng như PHP làm việc việc như thế nào. Dưới đây là một số Snippet cơ bản về việc thay đổi trong phần header của Genesis.

Xóa toàn bộ thẻ Header

remove_action( 'genesis_header', 'genesis_do_header' );

Xóa thẻ Tiêu đề site – Title

remove_action( 'genesis_site_title', 'genesis_seo_site_title' );

Xóa thẻ Mô tả – Description

remove_action( 'genesis_site_description', 'genesis_seo_site_description' );

Xóa Menu chính – Primary Navigation

remove_action( 'genesis_after_header', 'genesis_do_nav' );


Xóa Menu phụ – Secondanary Navigation

remove_action( 'genesis_after_header', 'genesis_do_subnav' )

Di chuyển Menu chính Primary lên trước Header

remove_action( 'genesis_after_header', 'genesis_do_nav' );
add_action( 'genesis_before_header', 'genesis_do_nav' );

Di chuyển Menu phụ Secondanary lên trước Header

remove_action( 'genesis_after_header', 'genesis_do_subnav' );
add_action( 'genesis_before_header', 'genesis_do_subnav' );

Di chuyển Menu chính vào trong mục Header Right

remove_action('genesis_after_header', 'genesis_do_nav');
add_action('genesis_header_right', 'genesis_do_nav');

Đặt icon cho theme

add_filter( 'genesis_pre_load_favicon', 'child_favicon_filter' );
function child_favicon_filter( $favicon_url ) {
return 'http://yoursite.com/wp-content/themes/child/images/favicon.ico';
}

Chúc bạn thành công.

Leave A Reply

Your email address will not be published.