Browsing Tag

làm việc hiệu quả

Nhân lực SME đang “khát” công nghệ

Chỉ số bình quân về làm việc theo phương thức mới (New Way Of Work - NWOW) của Việt Nam đang cao hơn so với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương trên các phương diện như con người, địa điểm, công nghệ...Các doanh nghiệp nhỏ và…
Read More...

Lãnh đạo từ tâm

Những “nhà lãnh đạo từ tâm” lại tin rằng việc xây dựng một tổ chức bằng sự Quan tâm sâu sắc sẽ giúp thắp sáng tư duy và nhiệt huyết của nhân viên, góp phần vào thành công chung của tập thể.Có nhiều ý kiến cho rằng “Quan tâm” là một kỹ…
Read More...