Bài viết mới

Tùy biến phần copyright trong Genesis Framework và child theme

Tùy biến phần copyright trong Genesis Framework và child theme5 (12 votes) Tùy biến phần copyright trong Genesis Framework và Genesis child theme. Theo mặc định, phần footer (hay còn gọi là “copyright”) của Genesis sẽ có dạng “Copyright © 2015 · Magazine Pro Theme on Genesis Framework · WordPress …

Đọc Thêm »