Bài viết mới

Tùy biến trình soạn thảo WordPress với plugin TinyMCE Advanced

Tùy biến trình soạn thảo WordPress với plugin TinyMCE Advanced5 (17 votes) Thêm nút bấm vào trình soạn thảo WordPress với TinyMCE. WordPress Visual Editor sở hữu một số lượng nút chức năng tương đối đầy đủ để tạo ra một bài viết tuyệt vời. Nhưng nếu muốn thay đổi kích thước …

Đọc Thêm »

Có nên sử dụng meta keywords cho blog/ website hay không?

Có nên sử dụng meta keywords cho blog/ website hay không?4.7 (14 votes) Có nên sử dụng meta keywords cho blog/ website hay không? Xem qua mã nguồn của một số blog/ website, tôi thấy nhiều người vẫn đang sử dụng thuộc tính meta keywords cho blog/ website của họ. …

Đọc Thêm »

Đổi tên thư mục wp-content trong WordPress

Đổi tên thư mục wp-content trong WordPress5 (4 votes) Hướng dẫn đổi tên thư mục wp-content của blog/ website WordPress. Nếu bạn chưa biết, wp-content là một trong 3 thư mục gốc quan trọng của WordPress (bao gồm wp-admin, wp-includes và wp-content). Đây là nơi lưu trữ tất cả các …

Đọc Thêm »