Browsing Category

Quản lý – Lãnh đạo

Bài học quản lý hiệu quả từ Steve Jobs

(Học Kỹ Năng Quản Lý) - Điều tuyệt vời nhất gắn với thương hiệu trái táo khuyết Apple là sự khởi đầu ấn tượng cộng với một nền văn hóa doanh nghiệp tập trung vào con người và công nghệ; tối thiểu hóa sự quan liêu và sự quan tâm tới nguồn…
Read More...