Chia sẻ list 3000 diễn đàn đi link miễn phí update 11/2015

0 12

Ở đâu ra danh sách này?

  • Tổng hợp diễn đàn hồi trước giờ hay sử dụng.
  • Lấy tất cả các url chia sẽ trên mạng, trong thời gian gần đây.
  • Dùng tool crawl tất cả các kết quả tìm kiếm với từ khóa: site:edu.vn dien dan, site:gov.vn dien dan, site:edu.vn forums…
  • Trộn chung lại, lọc các url trùng nhau bằng: Loại bỏ dữ liệu trùng nhau bằng Notepad++
  • Dùng tool kiểm tra xem url còn live hay die rồi.
  • Dùng tool kiểm tra mã nguồn của url chỉ lấy vBulletin và Xenforo còn lại bỏ hết.
  • Dùng tool check PR và Alexa hàng loạt các website.
  • Update 23/11: Google check index tất cả các diễn đàn. (No index là bị sandbox)

List diễn đàn Vbulletin:

vbulletin-680x389

Tải tài liệu từ Chợ phố Online - chopho.vn
Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu bên dưới để nhận thông tin tải tài liệu. 

List diễn đàn Xenforo:

xenforo

Tải tài liệu từ Chợ phố Online - chopho.vn
Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu bên dưới để nhận thông tin tải tài liệu. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.